Despre proiect

 

COMUNICAT DE PRESA

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului intitulat:“CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN IMBUNATATIREA PRODUCTIVITATII IN CADRUL MAREMOD SA IN SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCTIEI ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE DE TIPUL TRICOTAJELOR”

 

MAREMOD SA in calitate de Beneficiar a derulat in perioada 22.12.2016 – 30.06.2020, proiectul intitulat: “CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN IMBUNATATIREA PRODUCTIVITATII IN CADRUL MAREMOD SA IN SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCTIEI ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE DE TIPUL TRICOTAJELOR”, al carui cod SMIS este 113034. Acest proiect a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de Investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Valoarea totala a Contractului de Finantare: 4.189.747,24 lei; Valoarea totala eligibila a Contractului de Finantare: 3.513.375,20 lei; Valoarea finantarii nerambursabile aferenta Contractului de Finantare: 2.188.588,91 lei; Locul de implementare: REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST, judetul Bacau, municipiul Onesti, Calea Brasovului nr. 39.

Obiectivul general al proiectului de investitie este constituit de CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN IMBUNATATIREA PRODUCTIVITATII IN CADRUL MAREMOD SA IN SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCTIEI ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE DE TIPUL TRICOTAJELOR; Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Extinderea capacitatii de productie a unitatii existente, din Municipiul Onesti, prin cresterea volumului de produse si respectiv cresterea productivitatii muncii in domeniul de activitate al societatii 1439 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte; 2. Cresterea puterii comerciale de negociere a societatii si a expunerii sale in mediul international, in legatura cu activitatea sa de productie in domeniul fabricarii de articole de imbracaminte tricotate; 3. Dezvoltarea notorietatii intreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial si a ideilor noi in sectorul competitiv al productiei de articole de imbracaminte tricotate.

Impactul proiectului la nivelul localitatii/regiunii: Ca urmare a implementarii proiectului, au fost angajate 3 noi persoane, 1 dintre acestea facand parte din categorie defavorizata. De asemenea, proiectul are un rol important in mediul de afaceri local, ca model investitional de bune practici al MAREMOD S.R.L., in mod deosebit ca promotor al unor noi abordari productive la nivelul pietei de productie a articolelor de imbracaminte, dar si ca un model de afaceri replicabil de care producatorii similari din piata. Mai mult decat atat, proiectul genereaza, dupa implementarea sa, o reactie pozitiva din partea agentilor economici locali. Rezultatele proiectului: 1. Dotarea spatiului productiv cu echipamente performante si software de productie de tricotaje in acord cu cresterea capacitatii de productie si inovarea de proces urmarita prin fluxul tehnologic astfel modernizat; 2. Obtinerea, la nivelul activitatii productive 1439, a diverselor certificari, de produs si sisteme de management, cat si a unei mai bune vizibilitati la nivel international a unitatii de productie, pe parte de tricotaje; 3. Indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contractul de finantare, cu abordarea celor mai bune practici si a unui standard inalt de expertiza in cele 3 domenii de gestiune a proiectului: management de proiect inclusiv proceduri de achizitii, informare si publicitate si auditul financiar al cheltuielilor.

 

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

www.inforegio.ro   |  facebook.com/inforegio.ro

COPYRIGHT © 2022 BY ZOOM-BIZ